Ministranci

Ministranci par. p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie
Dzień skupienia i turniej piłki nożnej ministrantów 2022

Już po raz kolejny pod patronatem Dziekana i Proboszcza Parafii pw. WNMP w Kłodawie, ks. Prałata Jerzego Dylewskiego w dniu 3 grudnia 2022 r. odbył się dzień skupienia połączony z turniejem piłki nożnej ministrantów o Puchar Dziekana Dekanatu Kłodawskiego. Wydarzenie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu oraz uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Roberta Mac - opiekuna LSO w Kłodawie oraz Duszpasterzami z dekanatu kłodawskiego . W homilii ks. Robert przypomniał o roli i znaczeniu ministranta w kościele, oraz o tym, że służba przy ołtarzu Chrystusa jest zaszczytem i zobowiązaniem do tego, aby wymagać od siebie więcej. To nasza wspólna droga do świętości. Druga część tegorocznego dnia skupienia kontynuowana była na hali SP im. św. Jana Pawła II w Kłodawie. Rozgrywki rozpoczęły się o godz. 10:00 i trwały do godz. 14.00. Zacięta rywalizacja grup z poszczególnych parafii dekanatu kłodawskiego trwała do ostatniego gwizdka, a w walce kibicowali ministrantom ich rodzice oraz duszpasterze. Na wszystkich uczestników turnieju czekał słodki poczęstunek. Zmagania odbywały się w trzech kategoriach: ministrant, lektor młodszy i lektor starszy. Klasyfikacja finałowa przedstawia się następująco:

Kategoria Ministrant:
1. Parafia pw. św. Mikołaja w Dąbiu;
2. Parafia pw. św. Dominka w Bierzwiennej;
3. Parafia pw. WNMP W Kłodawie.

Kategoria Lektor Młodszy: 1. Parafia pw. św. Mikołaja w Dąbiu;
2. Parafia pw. św. Rodziny w Przedczu;
3.Parafia pw. św. Michała Archanioła w Umieniu.

Kategoria Lektor Starszy:
1. Parafia pw. WNMP W Kłodawie;
2. Parafia pw. św. Mikołaja w Dąbiu;
3. Parafia pw. św. Michała Archanioła w Umieniu;
4. Parafia pw. św. Rodziny w Przedczu;
5. Parafia pw. św. Dominka w Bierzwiennej.
Po rozgrywkach wręczone zostały puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie do uczestników spotkania skierował swoje słowo ks. Robert, dziękując wszystkim za obecność, a publiczności za wspaniały doping.
Red. Piotr G. LSO Kłodawa
                         
                     
                     
                     
                     
Dekanalny Dzień Skupienia Ministrantów
Połączyła ich służba ołtarza
Ministranci z trzech parafii wzięli udział w Dniu Skupienia Ministrantów dekanatu kłodawskiego.
Coroczne spotkania mają na celu integrację członków służby liturgicznej oraz koncentrację na wartościach przekazywanych przez Pismo Święte. Bez względu na przynależność parafialną ministrantów łączy bardzo wiele, od pozdrowienia „Króluj nam Chryste!”, aż po zadania wykonywane nie tylko podczas mszy świętej, ale i każdego dnia. Coroczne spotkania w ramach Dnia Skupienia Ministrantów dekanatu kłodawskiego mają za zadanie integrację służby liturgicznej oraz przypomnienie im o najważniejszych wartościach, jakimi powinni się kierować w życiu. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie spotkali się ministranci z trzech parafii. Oprócz miejscowej młodzieży, będącej pod opieką ks. Roberta Maca, na wspólną modlitwę przybyli przedstawiciele służby liturgicznej z parafii św. Mikołaja w Dąbiu z ks. Karolem Łazikiem oraz parafii. Świętej Rodziny w Przedczu z ks. Szymonem Jastrzębskim. Podczas mszy świętej specjalne słowo do młodzieży skierował ks. Robert Mac, który zachęcił ministrantów do przypomnienia sobie pierwszych dni służby oraz przeżywania kolejnych eucharystii w ten sam sposób – z pełnym zaangażowaniem. Podkreślił również ich misję, która podobna jest do tej pełnionej przez 12 apostołów. Po wspólnym przeżywaniu Mszy świętej przyszedł czas na integrację oraz posiłek. Była to doskonała okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń, tym bardziej, że w wydarzeniu udział wzięli zarówno ci najmłodsi, jak i starsi ministranci, którzy obowiązki służby ołtarza łączą już z pracą zawodową.                                                   
                                                                 


Dekanalny Turniej o Puchar Dziekana Kłodawskiego Liturgicznej Służby Ołtarza. Kłodawa 01.12.2018r

W pierwszy dzień grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się turniej dekanatu Kłodawskiego w piłkę nożną dla Liturgicznej Służby Ołtarza, patronat nad turniejem objął Ks. Prał. Jerzy Dylewski, Dziekan dekanatu Kłodawskiego.
W turnieju wzięli udział ministranci z parafii: Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych; par. p.w. Św. Rodziny w Przedeczu pod opieką ks. Szymona Jastrzębskiego, z parafii Świętego Mikołaja w Dąbiu pod opieką ks. Łukasza Dzikiewicza oraz ministranci z parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie pod opieką ks. Roberta Mac. Uczestników zmagań turniejowych było około 60 w trzech kategoriach wiekowych: najmłodsi - ministrant lata 2007-2011, następnie lektor młodszy rocznik 2003-2006 oraz lektor starszy 1998 - 2002.
Turniej w rozpoczął się o godzinie 9.00 wspólną modlitwą, następnie zostały rozlosowane drużyny i rozpoczęła się rywalizacja. Każdy mecz był pełen emocji i zdrowej rywalizacji sportowej. Nad przebiegiem turnieju czuwał sędzia główny pan Krystian Kubiak, który piłką nożną zajmuje się zawodowo na co dzień. Sędzią pomocniczym był Krzysztof Bartosik zasłużony ministrant kłodawski. Między meczami zawodnicy mogli wzmocnić swoje siły w punkcie gastronomicznym, gdzie dla każdego były przygotowane pączki oraz ciepła herbata, nad tą częścią czuwała pani Danuta Bartosik, która swoim ciepłym uśmiechem i dobrym żartem zachęcała wszystkich do tego aby zjeść wszystkie pączki.
Po trzygodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców. W kategorii: ministrant I miejsce zajęła parafia pw. św. Mikołaja w Dąbiu, II miejsce zajęła parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie oraz III miejsce zajęła parafia pw. Św. Rodziny w Przedeczu. W kategorii : Lektor młodszy I miejsce zajęła parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie, II miejsce zajęła parafia pw. św. Mikołaja w Dąbiu i III parafia pw. Św. Rodziny w Przedeczu. W kategorii najstarszej I miejsce zajęła parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach, II miejsce zajęła parafia pow. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie, III miejsce zajęła parafia pw. Św. Rodziny w Przedeczu.
Na zakończenie ks. parł. Jerzy Dylewski skierował do nas krótkie słowo dziękując wszystkim za przybycie oraz wręczył pamiątkowe puchary zachęcając zwycięskie drużyny do udziału w drugim etapie zmagań na poziomie rejonowym. Spotkanie zakończył się uwieńczeniem wszystkich uczestników na wspólnym zdjęciu. Bogu niech będą dzięki za ten wspaniały czas zmagań sportowych oraz wspólnoty ministranckiej z naszego dekanatu.Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!!!

Witamy serdecznie wszystkich odwiedzających naszą stronę Ministrancką. Na początku kilka słów o tym, kim jest i do czego jest powołany każdy kto służy przy ołtarzu Chrystusa. Ministrant ma służyć Bogu przy ołtarzu, starać się, aby liturgia była piękna, również swoim zachowaniem ma dać przykład jak powinien żyć uczeń Jezusa. Nasze pozdrowienie Króluj nam Chryste,
w pierwszej kolejności wyraża to, by Chrystus królował w naszych sercach, ponieważ ma być ono tronem dla Chrystusa.
Wspólnota ministrantów parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest małą „armią Naszego Pana”.

Spotkania odbywają się systematycznie raz w tygodniu, najczęściej
w sobotę o godz. 10:00, w wyjątkowych sytuacjach spotkania odbywają się w innym wcześniej ustalonym terminie. Naszym opiekunem jest ks. Robert Mac. Po spotkaniach dla ducha gromadzimy się na sali gimnastycznej, aby wzmocnić ciała. Trening jest potrzebny, gdyż w naszym dekanacie rozgrywane są częste mecze piłki nożnej. Ponadto czasem wyjeżdżamy na basen czy mecze piłki nożnej drużyn Ekstraklasy.

Aby zapisać się do naszej wspólnoty wystarczy zgłosić się do naszego księdza opiekuna. Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkich chłopców od Pierwszej Komunii św., mile widziany jest każdy kto ma pragnienie
w sercu rozwijać się i żyć z pasją i entuzjazmem u boku najlepszego
z Nauczycieli.
Króluj nam Chryste.

Przesłanie od Świętego Jana Pawła II
Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy Świętej, występuje publicznie
we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, aby modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba
i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christii sprawuje Mszę Świętą i udziela sakramentów.

W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi << pomocnikami proboszcza>>. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, Odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń
z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie”.
(Katecheza podczas audiencji generalnej, Rzym, 1 sierpnia 2001 r.)
MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ
Oto za chwilę przystąpię "Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją". Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
aby myśli moje były przy Tobie,
aby oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
 MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Liturgiczna Służba Ołtarza – trochę historii
Kiedy nie ma ich przy ołtarzu, od razu to widać. Z nimi, ministrantami,
bo o nich tu mowa, Eucharystia wydaje się – jeśli tak można powiedzieć – pełniejsza, piękniejsza. Rodziców, dziadków rozpiera duma, kiedy widzą przy ołtarzu swoją pociechę.

Początki ministrantów
Ministrant – to sługa Chrystusa, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi
i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.


Trudno jednoznacznie określić kto był pierwszym ministrantem. Jednak początków służby ołtarza można dopatrywać się już w narodzie wybranym. Potomkowie Lewiego byli tymi wybranymi do służby w świątyni. Pomagali oni kapłanom z rodu Aarona, kiedy składano ofiary. Czynili to tylko mężczyźni.

Ewangelista Łukasz przedstawia sytuację, w której Jezus będąc w synagodze, po przeczytaniu Księgi Izajasza, zwinął ją i podał słudze
Łk 4, 18-20). Znany jest nam też fragment o rozmnożeniu ryb i chleba. Tu bowiem pojawia się chłopiec, który miał ze sobą pięć chlebów i dwie ryby, dzięki którym Jezus dokonał cudu (J 6, 8-9). Tradycja nazywa tego chłopca „paraministrantem” – przyniósł on pierwsze dary ofiarne.

Służby ołtarza można dopatrywać się także w przygotowaniach do Ostatniej Wieczerzy. Tu ministrantami stali się św. Piotr i św. Jan, którzy
z nakazu Jezusa byli odpowiedzialni za przygotowanie Wieczernika do wieczerzy paschalnej (Łk 22,7-13).


Kiedy chrześcijaństwo rozwijało się w zawrotnym tempie, Apostołowie mieli świadomość, że nie są w stanie podołać wszystkim zadaniom związanym ze zgromadzeniem. Potrzebowali pomocy do posługiwania wiernym, wybrali więc siedmiu pomocników. Nazwali ich diakonami, czyli sługami.
To właśnie oni, poza biskupami i prezbiterami, pełnili funkcje liturgiczne.
Z czasem potrzebowano ich coraz to więcej. Papież Korneliusz, wychodząc naprzeciw potrzebom, ustanowił kleryków niższych święceń: subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy.

W pierwszych wiekach Kościoła funkcje liturgiczne poza biskupem
i prezbiterem spełniali wyłącznie diakoni. W miarę rozszerzania się Kościoła potrzeba było większej ilości ludzi do posług; papież Korneliusz w swym liście wymienia kleryków niższych święceń: subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy. Właśnie spośród akolitów, zanoszących komunię św. nie mogącym uczestniczyć w liturgii wywodził się główny patron służby liturgicznej: św. Tarsycjusz (I połowa III w.), może być uważany za jednego
z pierwszych ministrantów - męczennik Eucharystii. Chłopcy-ministranci przy ołtarzu zaczynają regularnie służyć od przełomu IV/V wieku. Wywodzą się oni od chłopców-lektorów i chłopców-akolitów. Początkowo posługi lektora i akolity były silnie związane z ministrantami,
tak jak tzw. scholae cantorum: chłopcy śpiewacy.

Dokumenty kościelne o służbie ołtarza
Dokumentacja Stolicy Apostolskiej po raz pierwszy o ministrantach wspomina w encyklice Mediator Dei z roku 1947, wydanej przez papieża Piusa XII. Papież wskazuje, że do służby należy wybrać: porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie (MD 39).
Z grupą ministrantów wiązano także „nadzieje” powołań kapłańskich. Zresztą do niedawna jeszcze myślano, że jak ktoś jest ministrantem, będzie księdzem. Jednak dla ministrantów najważniejszym dokumentem jest Konstytucja o Liturgii, która daje służbie ołtarza oficjalne miejsce
w zgromadzeniu. Służba liturgiczna ołtarza w ciągu stuleci przeobrażała się, jednak zawsze zachwycała i będzie tak długo, jak długo będzie Kościół
i jego nabożeństwa.

Eucharystia źródłem życia – Dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza Dekanatu Kłodawskiego.

Dnia 17 listopada br. parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie odbył się dekanalny dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza pt. „Eucharystia jako sens życia” Spotkanie zorganizowane przez ks. Roberta Mac, opiekuna dekanalnego ministrantów, we współpracy z księżmi wikariuszami z dekanatu. Na spotkanie przybyli ministranci z parafii p.w. Świętej Rodziny z Przedcza wraz z ks. Szymonem Jastrzębskim oraz ministranci z par. p.w. św. Mikołaja w Dąbiu z ks. Łukaszem Dzikiewiczem.

Spotkanie rozpoczęliśmy w kościele o godz. 9:00 modlitwą do Ducha Świętego, następnie wszyscy razem udaliśmy się na krótką kawę i herbatę. Później ks. Szymon Jastrzębski poprowadził konferencję na temat Eucharystii. Ten punkt programu był bardzo ciekawy, ponieważ przypomnieliśmy sobie najważniejszy sens służby ministranta, którym jest Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. Ks. Szymon ukazywał nam że Eucharystia jest najpiękniejszym skarbem jaki otrzymaliśmy od Pana Boga i służba przy ołtarzu jest wielkim zaszczytem i powołaniem.

Po tym spotkaniu udaliśmy się do kościoła, aby tam modlić się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, był to czas na modlitwę osobistą jak również na skorzystanie z sakramentu spowiedzi. Wielu ministrantów przyjęło ten wspaniały sakrament, przygotowując się do Eucharystii. Po Adoracji, rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem ks. Roberta, homilię wygłosił dla nas ks. Łukasz Dzikiewicz. Podczas Mszy świętej ministranci odnowili swoje przyrzeczenia, to był dla nas szczególny moment powierzenia się Bogu.

Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się na ostatni punkt programu, jakim był wspólny obiad w postaci piccy. Następnie na zakończenie równo o godzinie 1200 odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański zawierzając naszą służbę Matce Bożej po czym powróciliśmy wszyscy do swoich domów.

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas, pełen wiary i braterstwa, czas skupienia i napełnienia się łaskami Ducha Świętego, dzięki któremu będziemy mogli dalej służyć Chrystusowi przy Jego ołtarzu.

Zdjęcia z Dnia Skupienia Króluj nam Chryste.


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
Adres e-mail: parafiaklodawa@gmail.com
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413