Biblioteka parafialna

Godziny otwarcia biblioteki:

środa: 15:00-17:00
piątek: 8:00-10:00 oraz 15:00-17:00

O bibliotece parafialnej wspomina już Michał Rawita - Witanowski w swojej książce pt. "Kłodawa i jej okolice" z roku 1905. Pamiątką umysłowej działalności oo.Karmelitów pozostała licznie zgromadzona biblioteka,dziś zaledwie
w szczątkach swoich w cale pokaźnie przedstawiająca się. Spis jej dokonany
w roku 1810 dokładniej 1868 znalazł ksiąg 920, zachowanych w 6 szafach, w osobnej celi; całość uporządkowana oddaną została pod nadzór miejscowego proboszcza.
W oczekiwaniu "białych kruków", jakie
w ukryciu mieścić ona może, wspólnie
z doświadczonym bibliografem, prof. Hieronimem Łopacińskim, przeglądaliśmy takową szczegółowo przed kilku laty. Księgozbiór przedstawiał na ów czas obraz wielkiego zaniedbania. Na próżno szukaliśmy śladów księgozbioru po Kanonikach Regularnych, utrzymujących niegdyś "Akademię", rękopisów które miały się znajdować po sławnym z uczoności proboszczu Sędziwoju z Czechla.

Pożoga wojenna, która w rozmaitych czasach szalała nad miastem, zniszczyć musiała niejedno cenne dzieło o czym wizytacja kościoła św. Idziego, dokonana w roku 1811, wymownie głosi: "biblioteka musiała być niegdyś nad zakrystią, teraz spustoszoną, urządzona. Ksiąg żadnych teraz nie masz". Odrodziła się ona w roku 1945. Jednak przez pewien czas ze względu na remonty prowadzone przy kościele jej działalność była zawieszona. W obecnej formie zaczęła funkcjonować w styczniu 2004 roku. W naszym księgozbiorze liczącym dziś ponad 1100 woluminów mamy książki o różnej tematyce m.in. religijnej i teologicznej, medycznej, psychologicznej, historycznej i filozoficznej, literatura piękna oraz książki dla dzieci i młodzieży, książki biograficzne a także czasopisma.

Biblioteka nie posiada własnych funduszy i jest prowadzona na zasadzie wolontariatu; chętnie przyjmiemy każdą książkę, która powiększy nasz zbiór. Przy bibliotece prowadzona jest czytelnia.


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
Adres e-mail: parafiaklodawa@gmail.com
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413