Chór parafialny

Chór parafialny w Kłodawie jest kontynuatorem i dziedziczy tradycje chóru powstałego na początku lat 20 XX wieku. Przed wybuchem II wojny światowej 25 członków. Prowadzony był przez pana organistę Adama Zycha, pełniącego tę funkcję do 1.09.1939 roku (zm. 13.06.1940 roku
i pochowany jest na miejscowym cmentarzu parafialnym). Z chwilą oddania świątyni do użytku po zakończeniu wojny w 1945 roku chór wznawia działalność, tym razem pod batutą pana organisty Kamińskiego, który to rozwinął repertuar muzyczny.

Wykonywano wiele mszy śpiewanych. Ponieważ obowiązywała liturgia
w języku łacińskim, chór dodawał jej splendoru zwłaszcza podczas uroczystości Bożego Ciała, wizytacji biskupich, świąt Bożego Narodzenia Wielkanocy, ale i także podczas uroczystości ślubnych i pogrzebowych.
W roku 1955 do Kłodawy przybył organista pan Jan Miller, który do maja 1985 roku pracował w tutejszej parafii. W tych latach wzrosła liczebność chórzystów. Szczególnie trudne były czasy stalinowskie, kiedy to większe zgromadzenia, tzn., próby chóru przysparzały Urzędowi Bezpieczeństwa wiele "kłopotów" i spędzały sen z oczu (nie obyło się bez spytek na komendzie). Od maja do sierpnia 1985 roku zastępczo obowiązki organisty pełnił pan Marek Młodzejewski. Od 1 września 1985 roku organistą
w naszej parafii jest pan Jacek Grzanka. Chór parafialny w czasach świetności tj. w latach 80 ubiegłego wieku liczył 40 osób. Nutoteka zawiera dużą liczbę utworów dwu, trzy i czterogłosowych, odpowiadających okresom roku liturgicznego a także kilka świeckich. Dla chóru zorganizowano trzy pielgrzymki na Jasną Górę w 1946, 1967 i 1989 roku. Wtedy to uświetniono śpiewem Mszę Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu. W roku 1989 brał udział w Diecezjalnym Przeglądzie Kolędowym
w Katedrze Włocławskiej i Kościele Najświętszego Zbawiciela oraz
w 1998 w przeglądzie pieśni pasyjnych. W lipcu w 1996 roku śpiewano
w Brdowie podczas peregrynacji figury M.B. Fatimskiej. Trzykrotnie uświetniał uroczystości "Katyńskie" w parafii św. Maksymiliana Kolbe
w Koninie podczas mszy świętej, uroczystej akademii w auli i przy pomniku (zwracając na siebie uwagę Radia Konin) i z inicjatywy prezesa stowarzyszenia Katyń stał się członkiem wspierającym. W dzień Patronki chóru corocznie po uroczystej mszy świętej wieczornej odbywa się spotkanie towarzyskie "przy herbatce". Jest to jakby echo przed
i powojennych słynnych bali cecyliańskich. Należy wspomnieć również
o wszelkich chórkach dziewczęcych i scholach, które działały w naszej parafii. Poczynają od lat 30 XX wieku, kiedy to chórek był prowadzony przez nauczycielkę ze szkoły podstawowej nr 1 przy pomocy pana Zycha, poprzez powojenne lata (w roku 1962 liczyła 70 dziewcząt). Przez te lata opiekunami byli kapłani ks. Ossowski, ks. Borkowski, ks. Zasada, i siostry Zenobia (Teresa) i Emanuela.

Od kwietnia 2005 r. W naszej parafii działa zespół śpiewaczy (Schola)
w skład którego wchodzą pedagodzy i uczniowie szkół kłodawskich. Dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przez śpiew i uczestnictwo
w chórze czy zespole śpiewaczym chcą wielbić Pana Boga. Mamy nadzieję, że będą przybywać chętni, zaangażowani parafianie lubiący śpiewać. Zapraszamy serdecznie do naszego grona. Kontakt z panem organistą.

Informacje przygotował p. organista Jacek Grzanka Źródło gazetka parafialna nr 15/2005.


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
Adres e-mail: parafiaklodawa@gmail.com
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413