Duszpasterze


Ks. prałat dr Artur Niemira – kapelan Jego Świątobliwości, kanonik gremialny Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku, doktor teologii, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
Adres-email: parafiaklodawa@gmail.com
Urodzony w 1972, święcenia kapłańskie przyjął w 17 maja 1997 roku
Po ukończeniu seminarium, w latach 1997-2003 odbył specjalistyczne studia doktorskie z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Po powrocie do Polski, w latach 2003-2004 pełnił funkcję kapelana Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku, a w latach 2004-2005 – prefekta studiów w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
Od 2005 roku przez ponad osiemnaście lat pełnił urząd kanclerza Kurii Diecezjalnej we Włocławku i rzecznika prasowego Biskupa Włocławskiego i diecezji.
W tym czasie był wykładowcą na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy oraz Studium Teologii we Włocławku i Koninie.
Pełnił funkcję sekretarza Komitetu ds. dialogu z niewierzącymi przy Konferencji Episkopatu Polski.
Od 1 grudnia 2023 roku – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie i dziekan Dekanatu KłodawskiegoKs. mgr Robert Mac - wikariusz parafii
Nr telefonu: 697-182-567 e-mail: bercik13@interia.eu
Urodził się 3 stycznia 1987 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2013 roku.
2013-2018 - wikariusz parafii św.Idziegio w Choceniu
od 2018 - wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w KłodawieKs. mgr lic. Przemysław Janiak - wikariusz parafii
nr. tel. 604777176; email – przemjaniak@wp.pl
Urodził się 20.05.1979r. w Koninie.
Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 2007 roku we Włocławku.
2007 – 2011 wikariusz parafii św. Wojciecha w Sieradzu
2011- 2017 wikariusz parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku
2017- 2023 wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu
2023 – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie


Ks. prałat Jerzy Dylewski - emerytowany proboszcz
e-mail: j.dylewski@wp.pl
Urodził się 8 lipca 1948 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1973 roku.
W latach 1988-1990 administrator parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie
Od 1990 r. do 2023 r. proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie
Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
Adres e-mail: parafiaklodawa@gmail.com
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413