Duszpasterze

Ks. prałat Jerzy Dylewski - proboszcz parafii,Kapelan Jego Świątobliwości, prałat archidiakon kapituły uniejowskiej
Nr telefonu: 63 272 47 12; e-mail: j.dylewski@wp.pl
Urodził się 8 lipca 1948 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1973 roku.
W latach 1988-1990 administrator parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie
Od 1990 r. proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie
Dziekan Dekanatu Kłodawskiego


Ks. mgr Remigiusz Zacharek – wikariusz parafii
Nr telefonu: 512 507 395; e mail: remko65@o2.pl
Urodził się 12 sierpnia 1965 roku w Brześciu Kujawskim. Święcenia kapłańskie przyjął 26 grudnia 2004 roku.
W latach 2014-2020 posługiwał w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.
Od 2020r. wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodawie.Ks. mgr Robert Mac - wikariusz parafii
Nr telefonu: 697-182-567 e-mail: bercik13@interia.eu
Urodził się 3 stycznia 1987 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2013 roku.
2013-2018 - wikariusz parafii św.Idziegio w Choceniu
od 2018 - wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w KłodawieKontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413