KOMUNIKAT w sprawie wizyty duszpasterskiej czyli kolędy!

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa,nie możemy podjąć tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w rodzinach naszej parafii.
Tak jak w większości parafii naszej diecezji, będziemy zapraszać mieszkańców wiosek i miasta na Mszę Świętą i modlitwę do kościoła.
Rozpoczniemy tę modlitwę po Wielkanocy, tj. 6 kwietnia.
Będziemy modlić się w intencji rodzin, prosząc o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny oraz o ustanie pandemii.
Przy okazji kolędy składaliście ofiary na potrzeby kościoła.
Decyzją Rady Parafialnej każda rodzina powinna złożyć na kościół roczną ofiarę - poza ofiarą kolędową oraz za wywóz śmieci z cmentarza.
Prosimy, aby w kopercie był adres rodziny i na co przeznaczona jest ofiara, bo musimy odnotować każdego ofiarodawcę.
Za poczucie wspólnoty, odpowiedzialność i życzliwość serdecznie dziękujemy.
Wasi duszpasterze!

Program Mszy Świętych i modlitwy w intencji rodzin
z wiosek i miasta!


19 kwietnia 2021
 • 10:00 - - ul.Barbary, 1 Maja, baraki, Al. 1000-lecia i Zawodnią
 • 16:00 - ul.Wł. Jagiełły 2, 4, 6

 • 20 kwietnia 2021
 • 10:00 - Włocławska, Sędziwoja, Ak. Krakowskiej, Staszica i Pinkiewicza
 • 16:00 - ul.Cegielniana, Mickiewicza, Traktorowa, Rolnicza i Polna

 • 21 kwietnia 2021
 • 10:00 - ul.Spółdzielcza, Harcerska, Orzeszkowej, Herberta, Tuwima, M.Dąbrowskiej, Żeromskiego i Broniewskiego
 • 16:00 - ul.Świętego Ducha, Wyżynna, Powst. Wlkp., Zawodnią, Niezłomnych, Zielona, Jasna oraz Witanowskiego i 11 listopada

 • 22 kwietnia 2021
 • 10:00 - ul.Przedecka, Wiejska, Warszawska, Ogrodowa, Toruńska
 • 16:00 - ul.Dąbska, Gruntowa, Łąkowa oraz Różana, Wrzosowa, Jaśminowa, Klonowa i Lipowa, Łęczycka

 • 
  Kontakt z nami  Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

  ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

  Tel./Faks: 63 27 24 712
  http://www.klodawaparafia.org/

  Konta bankowe

  Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
  39 8545 0008 0000 0404 0135 8413