Schola parafialna

Święty Augustyn napisał kiedyś: „Ten kto śpiewa, dwa razy się modli”. Po przerwie spowodowanej pandemią wzowione zostały spotkania scholi parafialnej „Wesołe Nutki”. Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież kochającą śpiewać, do zaangażowania się w naszą parafialną scholę, abyśmy wspołnie śpiewem i modlitwą jeszcze piękniej uwielbiać Pana Boga. Do scholi mogą zgłaszać się dzieci powyżej czwartej klasy szkoły pdstawowej oraz młodzież. Próby w każdy czwartek o godz. 17:00. Szczegółowe informacje można uzyskać u pana Krystiana organisty, oraz ks. Roberta - Nr. Tel. 697182567. Zapraszamy serdecznie.


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
Adres e-mail: parafiaklodawa@gmail.com
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413