Ogłoszenia parafialne

Piąta Niedziela Wielkanocy
/ 2 maja 2021 r. /Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Włocławskiej do wiernych

Czcigodni Księża
Drodzy Diecezjanie Włocławscy!

We wtorek 27 kwietnia, doszła do nas wiadomość, że papież Franciszek mianował 77 biskupa Diecezji Włocławskiej
I właśnie dlatego kieruję do Was, Bracia i Siostry, moje słowo.
Przychodzi do nas Ksiądz Biskup dr Krzysztof Wętkowski, który był dotąd pomocniczym biskupem w Gnieźnie.
Urodzony w 1963 roku, jest człowiekiem doskonale wykształconym, wytrawnym znawcą prawa kanonicznego,
doświadczonym przez pełnienie różnych funkcji w macierzystej diecezji:
kapelan biskupa, kanclerz przez 17 lat, profesor seminarium, rzecznik prasowy, kanonik Kapituły Prymasowskiej, wikariusz generalny.
Teraz swoje siły i zdolności wprzęgnie w pracę na Bożą chwałę i pożytek Ludu Bożego Diecezji Włocławskiej.
Kościół Włocławski wita z szacunkiem i radością nowego Pasterza! Dobrze wiemy, że tylko w zgodnej
współpracy duchowieństwa i Ludu Bożego z Pasterzem możliwe jest skuteczne głoszenie Ewangelii i dawanie jej w życiu świadectwa.
Tego spodziewa się Chrystus i oczekują ludzie.
Dziękujemy Ojcu Świętemu za posłanego do nas nowego Biskupa.
Dla Kościoła Włocławskiego ten rok jest szczególny - wszak Syn tego Kościoła,
Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński doczeka się wyniesienia na ołtarze!
Osoba Księdza Prymasa Wyszyńskiego, który był arcybiskupem Warszawy i Gniezna,
z Włocławkiem jest tak bardzo złączona! Męczennik Dachau - bł. ks. bp. Michał Kozał
też przyszedł do Włocławka z Gniezna.
Módlmy się chętnie i często, by opieka tych Świętych i Błogosławionych
towarzyszyła Księdzu Biskupowi Krzysztofowi i była źródłem siły
w tak bardzo trudnej posłudze i niełatwych czasach!
Już dziś zapraszam na ingres nowego biskupa do katedry włocławskiej,
który odbędzie się w sobotę 19 czerwca o godz. 11.
Księże Biskupie Krzysztofie - witamy Cię z zaufaniem, czcią i radością,
wzywając także opieki Matki Bożej w Jej miesiącu i św. Wojciecha, patrona metropolitalnego Gniezna!

Ks. bp. Wiesław Mering


1.Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Warto uświadomić sobie tę ewangeliczną prawdę i świadczyć o niej swoim życiem. A każde uczestnictwo w Eucharystii jest nieustannym wzrastaniem w miłości.

2.Rozpoczęliśmy maj,miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Codziennie gromadzimy się na Eucharystii i na nabożeństwie majowym po Mszy Świętej wieczornej.

3.Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Uroczystość ta jednoczy nas wokół sanktuarium jasnogórskiego, o którym św.Jan Paweł II powiedział, że tam bije serce naszego narodu.
Msze Święte będą o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00.
Msza Święta za Ojczyznę będzie o godz. 10:30!

4.W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
W pierwszy czwartek zapraszamy szczególnie Grupę Modlitwy O.Pio.
Msza Święta o godz. 18:00 w intencji o powołania kapłańskie i zakonne i nabożeństwo majowe.
W pierwszy piątek okazja do sakramentu pokuty przed każdą Mszą Św.

5.W sobotę, 8 maja przypada uroczystość św.Stanisława, biskupa męczennika, głównego patrona Polski - przez św.Jana Pawła II nazwany "patronem chrześcijańskiego ładu moralnego".

6.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy tygodnik "Idziemy" z naszym dodatkiem diecezjalnym Ład Boży.


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413