Ogłoszenia parafialne

Trzydziesta Niedziela Zwykła
/ 25 września 2020 r. /OGŁOSZENIE DIECEZJALNE OGŁOSZENIE BISKUPA
1.Chrystus niezmniennie naucza, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Wszystkie nakazy i zakazy mają sens tylko wtedy, gdy są praktykowane w świetle przykazania miłości.
2.W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za oatrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

3.W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte będą:
w kościele parafialnym o godz. 7:00 i 18:00.
w kościele na cmentarzu o godz. 9:00, 10:00 i 12:00
Po Mszy Świętej o godz. 10:00 będzie modlitwa z wypominkami za zmarłych w kościele - nie będzie procesji! W tym dniu ofiary składane w kościele i do puszki przeznaczone będą na potrzeby Seminarium Duchownego we Włocławku! Za wszystkie ofiary serdecznie dziękuje społeczność seminaryjna i zapewnia o modlitwie za wszystkich ofiarodawców.

4.W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. Msze Święte w kościele parafialnym o godz. 7:00, l6:00, 15:30 i 17:00 w kościele na cmentarzu o godz. 9:00, 9:30 i 10:00. Po Mszy Świętej o godz. 10:00 będzie modlitwa różańcowa z wypominakami za zmarłych...

5.Od 3 - 8 listopada o godz. l6:00 modlitwę różańcową ofiarujemy za zmarłych, których wspominamy w tygodniowych wypominkach. Nie zapominajmy, że przez osiem dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w ich intencji oraz spełnienie zwykłych warunków, tzn. stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

6.Przypominamy, że od 1 listopada do końca marca Msze Święte wieczorne w dni powszednie będą o godz. 17:00! Kancelaria po południu będzie czynna od godz. 16:00 do 17:00.

7.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy tygodnik "Idziemy".


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413